Rynek IT na którym działamy

Według badania McKinsey Global Survey pandemia COVID-19 doprowadziła do przyśpieszenia cyfrowej transformacji aż o trzy do czterech lat, w zależności od sektora i regionu, w którym działa przedsiębiorstwo.

Cyfryzacja objęła procesy, komunikację wewnętrzną, interakcję z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami umożliwiając pracę zdalną dostosowaną do nowej rzeczywistości. Z perspektywy naszej branży w 2020 r. nastąpił silny wzrost sprzedaży w zakresie niektórych technologii, w tym komputerów przenośnych, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do pracy i nauki zdalnej, rozwiązań do zunifikowanej komunikacji, domowych i małych drukarek biurowych, urządzeń sieciowych oraz rozwiązań z zakresu ceberbezpieczeństwa. Przyspieszenie cyfryzacji wpłynęło również na szybszą adopcję modelu biznesowego as a service, obniżając bariery wejścia zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2021 roku i w następnych latach w dystrybucji IT ma rosnąć popyt na:

  • urządzenia do zdalnej pracy i nauki (laptopy, tablety, monitory, sprzęt do domowych sieci Wi-Fi, słuchawki, kamery),
  • systemy hiperkonwergentne,
  • rozwiązania bezpieczeństwa cyfrowego,
  • systemy monitoringu i diagnostyki sieci,
  • nowe technologie (loT, AI, 3D)
  • smart home, w tym panele fotowoltaiczne,
  • rozwiązania termowizyjne,
  • ofertę as a service.

Źródło: Computer Reseller News, styczeń 2021 r.